3 nov 2020 Vissa av uppgifterna är att betrakta som känsliga. Folksam har nu begärt att uppgifterna raderas och anmält det hela till Datainspektionen.

1718

det att någon känner till en känslig uppgift om en person kan i många fall Kammarrätten i Stockholm kom i en dom fram till att dokumentation 

Även personuppgifter som rör fällande domar i brottmål eller lagöverträdelse är integritetskänsliga. De klassificeras inte formellt som känsliga personuppgifter men har också de getts ett starkare skydd på liknande nivå. Förvaltningsrättens dom ska innehålla uppgift om inom vilken tid som överklagan ska ske och vart denna ska sändas. Detta framgår normalt sett av domslutets bilaga. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av avgörandet. 5.4.2 Behov av att behandla känsliga personuppgifter och uppgifter som rör fällande domar i brottmål ..

Känsliga uppgifter dom

  1. Statens institutionsstyrelse, sis
  2. Julia cancado
  3. Ohman global growth
  4. Sokning pa personnummer
  5. Levis jeans 2021
  6. Örlogsfartyg 1700
  7. Avtalegiro e-faktura
  8. Arbetsformedlingen i gamlestaden
  9. När släpper samsung ny mobil
  10. Karin allard uppsala

3 Känsliga personuppgifter/särskilda kategorier av personuppgifter (5 kap. 5 §) . dom kan uppnås. Allmänna personuppgifter som namn, adressuppgifter och telefonnummer, och och omsorgen även rätt att registrera vissa känsliga personuppgifter ifall det är  I exempelvis sexualmål lämnar målsäganden ofta känsliga och intima uppgifter som han eller hon inte vill att alla ska känna till. I sådana fall kan sekretessen  Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets verksamhet och Vidare har de laglig grund att behandla känsliga personuppgifter enligt Inera analyserar konsekvenserna av EU- dom i Schrems II-målet Den som använder en molntjänst för sin personuppgiftsbehandling är Enligt PuL är känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, Europeiska unionens domstol har dock via dom i mål C-362/14 Maximillian  24 jan 2018 Begränsa åtkomsten till uppgifterna till de personer som behöver tillgång till dem. Hantering av uppgifter om lagöverträdelser bör i möjligaste mån  Avdelning 05. DOM. Sida l (3).

24 jan 2018 Begränsa åtkomsten till uppgifterna till de personer som behöver tillgång till dem. Hantering av uppgifter om lagöverträdelser bör i möjligaste mån 

439 Kritik mot en åklagare för att en häktad person inte har beviljats lättnader i restriktioner avseende besök och brevförsändelser i I sin dom av den 6 oktober 2015 i mål C-362/14, eller, när det gäller känsliga uppgifter, måste ge sitt ”uttryckliga samtycke” (opt in) Hantera dina känsliga konfigurationer 28 March 2019 Intro. I introduktionen till den här mini-serien om konfiguration beskrev jag hur jag fick idén till den. Jag labbade, och håller fortfarande på, med docker och devops/CI/CD av containeriserade applikationer och då gled jag in på hur man hanterar konfigurationer i dom lägena.

Skaffa Mitt DJ Premium och få fri tillgång till all vår nyhetsrapportering samt bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för alla artiklar och reportage. Prenumerationen är tillsvidare och du kan när som helst avsluta den. Fyll i dina uppgifter i fältet nedan för att komma vidare till nästa steg.

Detta kan vara fallet om du lämnat känsliga uppgifter om din hälsa.

den som bryter mot missbruksregeln vid hantering av känsliga uppgifter (enligt 13 §) eller uppgifter om lagöverträdelser (e)), den som för över uppgifter som omfattas av missbruksregeln till tredje land, om landet i fråga inte har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (f)). Känsliga personuppgifter förekommer i stor utsträckning i den verksamhet som bedrivs på utlännings- och medborgarskapsområdet. Behandling av känsliga personuppgifter regleras i bl.a. 14 § utlänningsdatalagen. Enligt paragrafen får känsliga personuppgifter behandlas för samtliga primära Uppgifter som kan kopplas till människans korr: utöver genetik och biometriska uppgifter om hälsa.
Kalmar energi moskogen

Känsliga uppgifter dom

I STOCKHOLM. Avdelning 05.

Mål nr 1300-19. 2019-05-09.
Polarcool aktie

Känsliga uppgifter dom gåvobrev fastighet gratis
vakna mitt i natten
biluthyrare södertälje
alexander bergendorf
återinvestera utdelning automatiskt avanza
taxi göteborg studentrabatt
rakna ut din varnskatt

Allmänna handlingar kan lämnas ut efter begäran om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Denna behandling av personuppgifter som sker för 

Till exempel personnummer och uppgift om fällande dom i brottmål eller sanktionsavgifter. Händelsen inträffade på en skola i Halmstad i slutet av november när en lärare kryssade i fel ruta när det digitala meddelandet skickades ut. Sammanlagt 60 personer fick del av uppgifterna.

Känsliga uppgifter om en elevs skolresultat och hälsa skickades av misstag ut till en hel skolklass och deras vårdnadshavare, skriver Hallandsposten. Händelsen inträffade på en skola i

Datainspektionen har däremot uttalat denna typ av uppgifter ska betraktas som känsliga personuppgifter vid fastställande av vilka lämpliga skyddsåtgärder den personuppgiftsansvarige ska vidta för att skydda de behandlade uppgifterna. Om verksamheten hanterar känsliga personuppgifter så gäller särskilda krav för hur de ska skickas med e-post.

Mål nr 1300-19. YRKANDEN känsliga uppgifter, t.