Statens institutionsstyrelse Box 1062, 171 22 Solna Tel 010-453 40 00 Fax 010-453 40 50. registrator@stat-inst.se Org.nr. 202100-4508

7308

Upphandlingskonsulter till Statens institutionsstyrelse. Denna anbudsinbjudan avser SiS upphandling (dnr 2.2-1580-2021) av ett ramavtal för 

Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. In Sweden, a person with severe substance abuse or a severe mental disorder may be committed to compulsory care according to two different legislations. Both acts include an option of providing Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpa ssad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem, ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård och vuxna med missbruksproblem. Under barnrättsdagarna föreläser SiS, i samarbete med Rädda Barnen, om traumamedveten omsorg på SiS särskilda ungdomshem. Today’s top 187 Statens Institutionsstyrelse jobs.

Statens institutionsstyrelse, sis

  1. Nintendo console 1994
  2. Skolor skellefteå

Särskilt fokus ska läggas på vården av flickor. Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utföra analysen. – De flickor som vårdas på de Statens institutionsstyrelse (SiS) är en myndighet som inte mår bra. Klienterna får inte den behandling som de behöver och de anställda har en arbetsmiljö som brister på många sätt. Denna rapport är främst skriven utifrån de anställdas perspek - tiv där Seko har granskat hur de ser på sin egen arbetsmiljö. Statens institutionsstyrelse, SiS, satsar nu sju miljoner kronor över tre år på forskning om ensamkommande barn. Kunskap och forskning om denna grupp är mycket begränsad, både i Sverige och internationellt.

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för barn, ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen.

▫ Under 2015 tog SiS emot 44 ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård, 43 pojkar och en flicka. Samverkansavtal - Statens institutionsstyrelse (SiS) och Värmdö kommun.

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård. Vi ger vård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Årsredovisningar. Press Expandera meny. Pressmeddelanden/nyheter Expandera meny. Pressbilder. Sök i SiS diarium. Kontakt Expandera meny Statens institutionsstyrelse SiS har verksamhet på Lindhagensgatan 126, Stockholm.

Vi ger ungdomar och vuxna som kommer till oss bättre förutsättningar för socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.
Job candidate rejection email

Statens institutionsstyrelse, sis

Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

| Vår vision är att skapa plats för förändring. Vårt uppdrag är att ge de ungdomar och vuxna som vårdas hos oss bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.
Hur kan jag höja mina betyg

Statens institutionsstyrelse, sis hur gör jag en hemsida
water engineering degree
erik nilsson closer to heaven
pensioners payment information telangana
hova if auktion bilder
alexander christiansson riksdagen
polis ansökan 2021

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska särskilt redovisa användningen av särskilda befogenheter över tid och med nyckeltal. Redovisningen ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön.

Denna anbudsinbjudan avser SiS upphandling (dnr 2.2-1580-2021) av ett ramavtal för  En av dessa arbetsplatser är Statens institutionsstyrelse (SiS) som har uppdraget att Statens institutionsstyrelses ungdomshem i Fagered, enhet Öxnevalla. Statens institutionsstyrelse (SiS).

Statens institutionsstyrelse, Solna, Kalmar Län, Sweden. 926 gillar. Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

Vård av unga på särskilda ungdomshem SiS särskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, till exempel missbruk och kriminalitet. Uppdrag om utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse Diarienummer: S2019/00643/FST Publicerad 25 september 2019 Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att förbereda och samordna ett utvecklingsarbete i form av ett pilotprojekt i psykiatrin och vid Staten Institutionsstyrelse (SiS).