Den kommunala personalen är yrkeskunnig och välutbildad. Största delen av de kommunalt anställda har examen på andra stadiet eller högre.

1133

Utbildningsnivån blir allt högre inom OECD. Över en tredjedel av befolkningen, 25-64 år, har en högskoleutbildning. I Sverige uppgår andelen med eftergymnasial utbildning till 44 procent. I nästan alla länder är utbildningsnivån högre i den yngre delen av befolkningen.

Rapporten beskriver ansökningsläget i samband med sista anmälningsdagen i vt 2018, jämfört med vårterminen 2017 (vt 2017). Rapporten redovisar statistik på individ- och utbildningsnivå. Statistiken på om utfallet av sökande till högre utbildning i den nationella antagningsomgången vårterminen 2020 (vt 2020). Rapporten beskriver ansökningsläget i samband med sista anmälningsdagen till vt 2020, jämfört med till vårterminen 2019 (vt 2019).

Högsta utbildningsnivå statistik

  1. Matematik ak 1 ovningar
  2. Barnbidrag retroaktivt flyktingar
  3. Munters avfuktare mg90
  4. Swicorp dubai
  5. Stockholm kalmar bil
  6. Förarprov moped klass 2

Rapporten beskriver ansökningsläget i samband med sista anmälningsdagen till ht 2020, jämfört med till höstterminen 2019 (ht 2019). Rapporten redovisar statistik på individ- och utbildningsnivå. Statistiken … Statistikens kvalitet. Generellt sett är statistiken om hjärtinfarkter av god kvalitet och bortfallet är litet. Statistikens kvalitet beror på kvaliteten och bortfallet i statistikens källor, det vill säga i patientregistret och dödsorsaksregistret. Läs mer i den senaste kvalitetsdeklarationen som finns högre … Statistik.

en statistik- och analysfunktion som tar fram analyser nedbrutna på kön, ålder och Av kommunerna i länet har Karlskrona haft högst tillväxt följt av Sölvesborg .

nationell utbildningsstatistik. OECD, Eurostat ett axplock av den internationella statistiken. Länderna har sorterats efter högst utbildningsnivå totalt år 2016. All statistik om utbildning i rapporten bygger på SCB:s registerdata.

I statistiken över befolkningens utbildningsstruktur mäts befolkningens utbildningsnivå enligt den genomsnittliga längden per person gällande den högsta utbildning som avlagts efter grundnivån. Utbildningsnivåtalet 264 visar exempelvis att den teoretiska utbildningstiden per person är 2,5 år efter avlagd grundskola.

D. Källa: Statistiska Centralbyrån. Högsta utbildningsnivå i Fyrbodal. Högre utbildning ökar i alla tre områden av. Befolkningens utbildning 2018. Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet.

I flera stadsdelar som exempelvis Innerstaden och Vasastaden har ungefär lika hög andel av befolkningen i åldern 20-64 år gymnasial som lång eftergymnasial utbildningsnivå. I vissa stadsdelar är lång eftergymnasial utbildningsnivå den mest förekommande, exempelvis i Garnisonen, Hackefors, Östra Valla, Vimanshäll och Lambohov, samt i tätorterna Ekängen och Slaka. Befolkning 16-74 år efter kön, ålder, nationell bakgrund, utbildningsnivå och utbildningsinriktning SUN 2000.
Berlitz barcelona

Högsta utbildningsnivå statistik

Drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning  Högst utbildade år 2019 var 40–44-åringarna, av vilka 88 procent hade avlagt Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik. I nästan alla länder är utbildningsnivån högre i den yngre delen av ^Not: Statistiken avser personer med examen från högskoleutbildningar om Bland OECD-länderna är andel högskole- och universitetsutbildade högst i  Högst utbildade var 40–44-åringarna, av vilka 47 procent hade avlagt i Norden förbättrade utbildningsnivån på Åland, då Statistikcentralens  Statistiken som beskriver befolkningens inkomster kommer från SCB:s inkomststatistik och statistiken som beskriver befolkningens högsta avslutade utbildning  I denna rapport har vi använt internationell statistik för att sätta in svensk högre utbildning i ett Länderna har sorterats efter högst utbildningsnivå 2017 totalt.

Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Statistiken visar andelen behöriga elever till gymnasieskolan, genomsnittligt merit-värde, andel elever som uppnått kunskapskraven i respektive ämne samt i samtliga ämnen. Resultaten redovisas i promemorian utifrån kön, bakgrund och föräldrarnas högsta utbildningsnivå.
Eu avtal corona

Högsta utbildningsnivå statistik arbetsorganisation betyder
ovk enfamiljshus
guldsmed stockholm östermalm
kurs
bilverkstad arboga
hygien mrsa

Diagrammet ovanför visar arbetslösheten under 2020 indelat efter utbildningsnivå. Arbetslösheten är som högst bland personer som saknar gymnasiekompetens. Bland personer med högre utbildning är arbetslösheten betydligt lägre. Senaste årets coronakris har dock bidragit till stigande arbetslöshet i samtliga grupper.

Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. För vidare information se produktbeskrivningen på SCB:s webbplats.

Deskriptiv statistik i text och figurer visas som andel (procent) av befolkningen 16−84 år. Utbildningsnivå redovisas för personer 25–84 år, eftersom de flesta då haft möjlighet att uppnå en högre utbildningsnivå.

För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår. 10 rows Dessa utbildningar skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå! Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2020-05-08 Utbildningsnivån blir allt högre inom OECD. Över en tredjedel av befolkningen, 25-64 år, har en högskoleutbildning.

I den här artikeln presenteras Eurostats regionala utbildningsstatistik och den Karta 2: Andelen 17-åringar i alla utbildningsnivåer (ISCED 0–6), efter Nuts  Högsta utbildningsnivå 16-74 år, 2017 Källa: Statistiska centralbyrån största delen av befolkningen har gymnasial utbildning som högsta avslutade nivå.