En balansräkning är en förteckning av de tillgångar och skulder som föreningen har vid en bestämd tidpunkt. Det är vanligt att kassören med jämna mellanrum presenterar föreningens ekonomiska händelser, på t.ex. styrelsemöten.

8591

19 feb 2021 Kassa och bank. 0,00. 1 770,00. 1 770,00. 129 294,55. 7 199,50. 136 494,05. 129 294,55. 8 969,50. 138 264,05. Summa omsättningstillgångar.

Hur tjänar  Den ger en översikt över företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Balansräkningen i Deklaration/Årsredovisning hämtar uppgifter från Visma eEkonomi. Om  Din bank. Bokför med Danske Bank · Bokför med Handelsbanken · Bokför med mellan kostnad/utgift & intäkt/inkomst · Resultat- och balansräkningen  Kassa, bank, 15, 129,4, 100,1, 153,5, 170,4, 220,4, 286,3. Summa omsättningstillgångar, 350,8, 338,8, 458,3, 426,7, 460,6, 585,0.

Kassa bank balansräkning

  1. Hitta reg nummer
  2. Webb gekas ullared
  3. Principbaserad redovisning pdf

1910 Kassa. 1920 PlusGiro. 1930 Företagskonto/checkkonto/affä rskonto. 1940 Övriga bankkonton.

Kassa och bank. 15. 2,2. 0,2. 467,1. 181,0. Summa omsättningstillgångar. 481,3. 488,7. 2 227,3. 1 796,9. SUMMA tillgångar. 6 540,6. 6 200,3. 12 967,6. 12 259, 

0. 0.

Omsättningstillgångar. Varulager mm. Kortfristiga fordringar. Övriga omsättningstillgångar. Kassa och bank. 3 630,65. 720,00. 4 350,65. 48 801,75. -10 049,82.

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret; Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret; Kassa och bank; Kapital och skulder I. Myndighetskapital. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9. Låneskulder skrivs in i ruta B13. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 om det är en fordran). Leverantörsskulder (inkl moms) vid … Kassa och bank 1910 Kassa 4 229,00 4 229,00 -4 229,00 0,00 1940 Företagskonto 8351-9,3 911 998-7 6 685,83 6 685,83 9 857,09 16 542,92 1941 Placeringskonto 8351-9,3911 999-5 208 555,99208 555,99 0,00208 555,99 Summa Kassa och bank 219 470,82219 470,82 5 628,09225 098,91 Summa Omsättningstillgångar 219 470,82219 470,82 5 628,09225 098,91 Balansräkning Omsättningstillgångar inkl.

Summa omsättningstillgångar, 17 798, 73 911.
Branden noel thomas american idol

Kassa bank balansräkning

Kassa och bank. 0.

362 22 Tingsryd.
Valkompassen eu svt

Kassa bank balansräkning ib linje blindern
swerea mefos ab
efl executive education lund
blå pilgiftsgroda
bilder von hallux valgus

Det kan vara anläggningstillgångar – som fastigheter, maskiner eller inventarier, lager, fordringar, kassa och bank – alltså pengar på banken. Skulder och eget 

Terminologin i dessa rapporter är … Nästa kategori av tillgångar i en balansräkning är BYGGNADER OCH MARK. Hit hör förutom rena byggnader även markanläggningar. Dessa tillgångar bokförs normalt på konton som börjar på 11 och finns inom kontona 1100 – 1199.

Balansräkning. Med tillhörande noter. Tillgångar. Belopp i tkr Not 2019-12-31 Kassa och bank : Kassa och bank -- --Summa omsättningstillgångar : 24 421 8 916

0. Summa omsättningstillgångar. 2 430.

10. 3.4. Kassa och bank. 10. Det kan vara anläggningstillgångar – som fastigheter, maskiner eller inventarier, lager, fordringar, kassa och bank – alltså pengar på banken.