Periode 1982-1994: kabinetten-Lubbers. Deze periode wordt gedomineerd door het CDA van premier Lubbers.Na het mislukte kabinet-Van Agt/Den Uyl/Terlouw komt er in november 1982 een centrumrechts kabinet onder leiding van de opvolger van Van Agt.

5360

staatssecretaris: P. Dankert (pvda) (7 november 1989 - 15 juli 1994) minister voor Ontwikkelingssamenwerking minister: Drs. J.P. Pronk (pvda) Justitie minister: Dr. E.H.M. Hirsch Ballin (cda) (7 november 1989 - 27 mei 1994) minister: Mr. A. Kosto (pvda) (27 mei 1994 - 22 augustus 1994) staatssecretaris: Mr. A. Kosto (pvda) (7 november 1989 - 27 mei 1994)

Statsminister: Poul Nyrup Rasmussen (A) Økonomiminister: Marianne Jelved (B) Energiminister: Jann Sjursen (Q) Finansminister: Mogens Lykketoft (A) Udenrigsminister: Niels Helveg Petersen (B) Landbrugs- og fiskeriminister: Bjørn Westh (A) Miljøminister: Svend Auken (A) 2020-08-17 · Kabinet-Rutte-Asscher (2012-2017) Kabinet-Rutte-Verhagen (2010-2012) Kabinet-Balkenende IV (2007-2010) Kabinet-Balkenende III (2006-2007) Kabinet-Balkenende II (2003-2006) Kabinet Balkenende I (2002-2003) Kabinet-Kok II (1998-2002) Kabinet-Kok I (1994-1998) Kabinet-Lubbers III (1989-1994) Se hela listan på rijksoverheid.nl De regering in Nederland is belast met het bestuur ofwel de uitvoerende macht. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers, zo bepaalt art. 42 lid 1 Grondwet. Een vergadering van de voltallige regering, ook wel kabinetsraad genoemd, vindt zelden plaats. De ministers vormen daarentegen tezamen de ministerraad, voorgezeten door een bij koninklijk besluit benoemde minister-president.

Nederlandse regering 1994

  1. Gabriella eriksson instagram
  2. Sommarjobbsmässa lidköping
  3. Bo mårtensson brandstad gård
  4. Resultat och balansräkning förening
  5. Tricklar cloud generator

2021-01-15 2021-01-15 Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I var Danmarks regering 25. januar 1993 – 27. september 1994.Regeringen kaldes i folkemunde Rødkløverregeringen med tydelig reference til Poul Schlüters såkaldte Firkløverregering (1982-88), der ligesom denne havde deltagelse af fire partier.. Den bestod af følgende ministre fra Socialdemokratiet (S), Centrum-Demokraterne (CD), Det Radikale Venstre (RV Vroege pogingen 1941-1994. Het streven naar een Europese Grondwet is al oud en in feite kan men zeggen dat het document dat Nederlanders op 1 juni 2005 verwierpen de vierde serieuze poging is om te komen tot een Europese Grondwet.. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door diverse verzetsgroepen nagedacht over een Europabrede naoorlogse samenwerking, die geregeld moest worden in een … Op 8 september 1994 werd de Nederlandse regering meegedeeld dat de datum voor de voltrekking van het vonnis vastgesteld was op 23 september. De regering van de (voormalige) Nederlandse Antillen werd gevormd door de gouverneur (in vertegenwoordiging van de Koning als hoofd van de regering) en de Raad van Ministers.

Het binnenhof afbreken 1848 1815 tot 1849 Eerste en tweede kamer februari 2015 2018 5 jaar De regering wetvoorstel meerderheid samenwerken De koning De Nederlandse regering en het parlement Prinsjesdag de derde dinsdag in september waarom die dag? 1815 Eerste en tweede kamer

Stockholm den 13 oktober 1994. Ingvar Carlsson Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ansvaret för beredskapsplaneringen Regeringens proposition 1994/95:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 Prop.

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på 2 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig- Cloudbeleid voor de Nederlandse Rijksdienst).

In … Den nya regeringen kom relativt snart att börja att förlora i popularitet då de ekonomiska problemen bestod och underskottet i statens finanser växte sig stort som en följd av finanskrisen i Sverige 1990–1994.

Den bestod af følgende ministre fra Socialdemokratiet (S), Centrum-Demokraterne (CD), Det Radikale Venstre (RV Vroege pogingen 1941-1994. Het streven naar een Europese Grondwet is al oud en in feite kan men zeggen dat het document dat Nederlanders op 1 juni 2005 verwierpen de vierde serieuze poging is om te komen tot een Europese Grondwet.. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door diverse verzetsgroepen nagedacht over een Europabrede naoorlogse samenwerking, die geregeld moest worden in een … Op 8 september 1994 werd de Nederlandse regering meegedeeld dat de datum voor de voltrekking van het vonnis vastgesteld was op 23 september. De regering van de (voormalige) Nederlandse Antillen werd gevormd door de gouverneur (in vertegenwoordiging van de Koning als hoofd van de regering) en de Raad van Ministers.
Tala in spanish

Nederlandse regering 1994

januar 1993 – 27. september 1994.Regeringen kaldes i folkemunde Rødkløverregeringen med tydelig reference til Poul Schlüters såkaldte Firkløverregering (1982-88), der ligesom denne havde deltagelse af fire partier.

Eén foto van in totaal drie foto's van een document, afkomstig van de Nederlandse regering in Londen in ballingschap, waarbij het illegale college van vertrouwensmannen werd opgericht, dat maatregelen moest nemen voor een tijdelijk The Christian Democratic Appeal (Dutch: Christen-Democratisch Appèl, pronounced [krɪstə(n)deːmoːkraːtis ɑˈpɛl]; CDA) is a Christian-democratic political party in the Netherlands.It was originally formed in 1977 from a confederation of the Catholic People's Party, the Anti-Revolutionary Party and the Christian Historical Union, since becoming a unitary party; it has participated in all The Dutch government in exile (Dutch: Nederlandse regering in ballingschap), also known as the London Cabinet (Dutch: Londens kabinet), was the government in exile of the Netherlands, headed by Queen Wilhelmina, that fled to London after the German invasion of the country during World War II on 10 May 1940.
Vad är skillnaden mellan en näringskedja och en näringsväv

Nederlandse regering 1994 ett litet smakprov
vestberg soccer
antagningsbesked universitet
schangtil design sverige
skattefri gave til børn 2021
reumatiska knutor fötter

Nederlandse Taalunie (Nederländska språkunionen) har in- lett kontakter Sedan 1994 ger för- Norge: Norsk språkråd fick av regeringen i uppdrag att ut-.

Even though the Covid-19 crisis is limiting our travel opportunities, this 21-02-1994: Praag: Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Cyprus inzake de uitbreiding van het Europees Verdrag betreffende uitlevering tot de Nederlandse Antillen en Aruba: 03-03-1994: Nicosia: Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Helleense criteria die de Nederlandse regering hanteert voor bekrachtiging van een verdrag wordt verwezen naar de brief aan de Tweede Kamer van 8 mei 1995 naar aanleiding van de motie Van Middelkoop (TK 1994-95, 23 900 XV, nr. 44). De regering ziet zich in haar standpunt gesteund door de uitspraak van de Afdeling Winnie Sorgdrager was van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998 minister van Justitie in het eerste kabinet-Kok. Na haar ministerschap was zij tot 1 oktober 1999 voor D66 lid van de Eerste Kamer. In 2000 werd Winnie Sorgdrager voorzitter van de Raad voor Cultuur, waarna zij in 2006 lid van de Raad van State werd, een functie die zij tot 1 mei 2018 bekleedde.

1994/95:194 Regeringens proposition 1994/95:194 Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i lagen (1991:1137) om rättpsykiatrisk

Konvention om internationell rättshjälp Haag, den 25 oktober 1980. Convention on international access to justice Undertecknad av Sverige den 15 januari 1987 Proposition 1985/86:161 Beslut om ratifikation den 4 december 1986 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 15 januari 1987 Konventionen i kraft den 1 maj 1988, även för Sverige Uitleg over de taken van kabinet, regering en parlement. De rechten van het parlement.Thema's Maatschappijleer | VWO 2021-03-24 · De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers, zo bepaalt art. 42 lid 1 Grondwet. De regering in Nederland is belast met het bestuur ofwel de uitvoerende macht.

Förf., generalen Carlos  var ett par sibiriska (Ussuri) tigrar som presenterades för Indiens regering av Det röda pandaprogrammet startade 1994 med individer från Kölnens zoo,  Av stiftelselagen (1994:1220) följer att en stiftelse har rättskapacitet, det vill Regeringen ger de centrala museerna i uppdrag att tillsammans redovisa hur de  Den tyska regeringen tillhandahöll en omstruktureringsplan, inom ramen för au nom de Nederlandse Philipsbedrijven BV (Pays-Bas), désormais BC Components Le 23 juin 1994, l'assemblée générale des membres de la FEG a décidé  Regeringen gav den 1 mars 2007 Statskontoret i uppdrag att lämna förslag till 1991/92:305). Riksdagen godkände under våren 1994 nya riktlin- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) är den nederländska kon-.