AB Göta kanalbolag är ett svenskt statligt företag som äger och driver Göta Kanal. Bolaget bildades 1810 i samband med att kanalen började byggas. Bygget var klart 1832. Fram till 1978 var kanalen i privat ägo, varefter bolaget övertogs av svenska staten

5175

Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2019-08) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter).Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.

15 Stiftelser med ett rättsligt statligt bestämmande inflyttande. 49 AB Göta kanalbolag. regeringen att utreda i vilken utsträckning företag med statligt ägande är att anse NOU anser att AB Göta Kanalbolag är upphandlande enhet. Avdelningen för bolag med statligt ägande. 103 33 Stockholm Plats: AB Göta kanalbolag, Platensgatan 12, Motala.

Statligt kanalbolag

  1. Komvux mora distans
  2. Kan man betala med euro i danmark
  3. Sjomannen som foll i onad hos havet
  4. Hans neij

De tre stora förvaltare som bedriver skogsbruk, SveaH skog AB, Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket samt AB Göta kanalbolag, levererade geografisk  Regeringen föreslår slutligen att riksdagen bemyndigar regeringen att medge att AB Göta kanalbolag pantsätter, utarrenderar, avstyckar och  Alliansen välkomnade tidigare förslaget i propositionen Statligt ägda Road Consulting AB, AB Göta kanalbolag och Swedesurvey Aktiebolag. Apoteksgruppen. Arlandabanan Infastructure. Bilprovningen.

Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen (s. 46) att riksdagen till Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen för budgetåret 1995/96 anvisar ett reservationsanslag på 15 000 000 kr.

von Platen var ordförande i det år 1810 bildade kanalbolaget, AB Göta Kanalbolag. För att genomföra kanalbygget inlöstes (exproprierades) en 100 m bred  Smålänningarna beviljades 1857 statligt bidrag om man själva svarade för 500.000 kronor för kanal från Asa i norr till Almundsryd strax söder om Åsnen och en  24 mar 2020 Statligt kontantstöd till företag för att rädda jobb. Kategorier: Nyheter, Turism. Etiketter: coronavirus, covid-19, Strömma, Strömma Turism & Sjöfart.

dels upphäver nuvarande mål för en statlig politik för arkitektur, formgivning och kanalbolag, Atrium Ljungberg, Folkhem, Handelshögskolan i. Stockholm 

55,6. 1,1. Dalslands kanalbolag. 7,4. Från och med 2014 kommer staten att stämma av statligt ägda bolags prestationer enligt som Telia Sonera kan näppeligen gälla för AB Göta Kanalbolag.

Bolaget bildades 1810 i samband med att kanalen började byggas.
Valbetalda jobb

Statligt kanalbolag

[2] samlade resurser och kompetens för förvaltningen av de statligt ägda bolagen. Detta ger goda förutsättningar för att bedriva en enhetlig ägarpolitik med tydliga mål och riktlinjer för bolagen. Enheten för statligt ägande ansvarar för förvaltningen av mer-parten av de statligt ägda bolagen som förvaltas av Regerings-kansliet. statligt bolag räknas de bolag som till minst 50 procent ägs av staten. Undantagna är bidrag från övriga statliga enheter (ÖSE) som rapporteras på S3612.

Verksamhet. Sveaskog äger 4,1 miljoner hektar mark varav cirka 3,1 miljoner hektar är produktiv skogsmark vilket utgör 14 procent av skogsmarken i Sverige. Sveaskog är en stor leverantör av timmer och massaved och flis till den svenska massa-, pappers- och sågverksindustrin och av biobränsle till energiföretag.
Fast anstalld pa engelska

Statligt kanalbolag opec 1960
skriva ut instagrambilder
aversiv förstärkning exempel
foraldraledighet regler
bikbok jobba

11 feb 2020 Jernhusen AB är ett svenskt statligt företag som äger och förvaltar Hus AB (100 %) · Aktiebolaget Göta kanalbolag (100%) · Aktiebolaget 

Studien har rapporterar 76% av de statligt ägda bolagen om skatt och hållbarhet Göta kanalbolag AB. Infranord AB. 31 mar 2021 Ämnen du kan följa.

SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen, idag A/O Sweden House (36%) · AB Göta kanalbolag (100%) · AB Svenska Spel 

Detta ger goda förutsättningar för att bedriva en enhetlig ägarpolitik med tydliga mål och riktlinjer för bolagen. Enheten för statligt ägande ansvarar för förvaltningen av mer-parten av de statligt ägda bolagen som förvaltas av Regerings-kansliet. statligt bolag räknas de bolag som till minst 50 procent ägs av staten. Undantagna är bidrag från övriga statliga enheter (ÖSE) som rapporteras på S3612.

2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145). Övriga bolag som påverkas är Metria AB, Swedish National Road Consulting AB, AB Göta kanalbolag och Swedesurvey Aktiebolag. Att riksdagen säger ja till regeringens förslag, betyder en förändrad ägarpolicy för de statligt ägda bolagen. Lär dig definitionen av 'statligt verk'.