I 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS finns bl.a. bestämmelser om att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan den enskilde och verksamheten och …

8613

Båda genomförandeplan och SIP är dessutom planer för verksamheterna/professionen och beslutade av dessa. Ditt eget självbestämmande är 

Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet. Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. I 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS finns bl.a. bestämmelser om att dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet.

Genomförandeplan lss mall

  1. Bergska skolan sjukanmälan
  2. Spara semesterdagar lärarförbundet
  3. Hur uttalas xiaomi
  4. Öppna bankgirokonto
  5. Atk high performance engines
  6. Lätt lastbil bredd allmän väg
  7. Regenstatistik wien
  8. Kärlek är som en

En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras. Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.

Välj Genomförandeplan MBY 2018 för utskrift utan underskrift. Vid förändring av insatser och förändrat behov upprätta en ny genomförandeplan. Gå in på den gamla genomförandeplanen – klicka på Ny i menyraden Klicka ja på frågan om du vill kopiera föregående genomförandeplan.

Arbetar du inom vård och omsorg och behöver lära dig vad en genomförandeplan är? I den här utbildningen får du kunskap om hur och av vem en genomförandeplan Socialstyrelsen har vid sin tillsyn av kommunernas LSS-verksamhet konsta-terat att genomförandeplaner, som är grunden för en individuell planering och ett individualiserat arbetssätt, saknas i många verksamheter.

Alla insatser utgår ifrån din genomförandeplan där du själv får vara delaktig att utforma och anpassa dina arbetsdagar efter dina behov. Målet med alla 

LSS-handläggare nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00. *Om du vill ansöka om insatsen "Rådgivning och annat personligt stöd" ska du vända dig till Värmlands läns landsting, LSS … Genomförandeplan - en del av den Under dagen arbetar vi aktivt med case och med att skriva en genomförandeplan enligt mall.

Ta gärna del av  Genomförandeplan för Klas, daglig verksamhet . Mall för handlingsplan . Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utvecklingsarbetet  Mall för genomförandeplanen finns att hämta på Karlstad.se Tänk att du skriver för Genomförandeplan LSS Datum, upprättande av genomförandeplan: Den  Mall LSS. Sida 6 (12). Uppföljning av LSS-verksamheter.
Uppfinningar under 1800 talet

Genomförandeplan lss mall

in­ låst i brandsäkert skåp och/eller på säker server.

LSS-handläggare nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00. *Om du vill ansöka om insatsen "Rådgivning och annat personligt stöd" ska du vända dig till Värmlands läns landsting, LSS … Genomförandeplan - en del av den Under dagen arbetar vi aktivt med case och med att skriva en genomförandeplan enligt mall.
Hotell facket

Genomförandeplan lss mall help i have done it again
tillfälliga uppehållstillstånd familjeåterförening
nent tv
öppettider åvc östberga
kläder till personalfest

RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning 2017-11-09 VON 2857 Stöd till äldre och funktionsnedsatta 1. Inledning Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledare

Läs mer i Vägledning fr genomfrandeplan inom ä ldreomsorg och LSS. PERSONNUMMER NAMN SKAPAD AV SKAPAD DATUM MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS Nedanstående mall används som underlag när du planerar genomfrandet av insatserna tillsammans med brukaren. Genomfrandeplanen ska alltid dokumenteras i verksamhetssystemet. Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad).

Mall LSS Sida 6 (11) Uppföljning av LSS-verksamheter Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppfölj-ningen: 4 varav en inte har en aktuell genomförandeplan Genomförandeplaner innehåller mål och eventuella delmål Genomförandeplaner tydliggör vad som ska göras Genomförandeplaner tydliggör hur det ska göras

MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN ÄLDREOMSORG Läs mer i Vägledning för genomförandeplan inom äldreomsorg och LSS. NAMN  1.1 Inledning. Välkommen att ansöka om att bli utförare i Östhammars kommuns valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service, LSS. Du som har en funktionsnedsättning och som tillhör personkretsen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.