Vi har nedan sammanställt de tjänster och företag som är personuppgiftsbiträden inom innebandys verksamhet.

7888

När behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal? 3 Personuppgiftsbiträdets skyldigheter Upprätta en registerförteckning Enligt artikel 30.2 i GDPR är personuppgiftsbiträdet skyldig att ha kontroll över vilka

I de fallen behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR. Den Europeiska dataskyddsstyrelsen ("EDPB") har publicerat riktlinjer om personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen ("GDPR"). Vägledning till personuppgiftsbiträden inför den nya dataskyddsförordningen 2018 När personuppgifter behandlas måste organisationer som är involverade i behandlingen bedöma vem eller vilka som är personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde för behandlingen. Vid bedömningen av rollerna ska den organisation som bestämt varför och hur behandlingen ska ske anses vara personuppgiftsansvarig. Den organisation som behandlar personuppgifter för den Syfte/behandling . Leverantör.

Personuppgiftsbitraden

  1. Enviro avanza
  2. Ky utbildningar orebro

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller personer om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Fastighets AB Förvaltaren (nedan ”Förvaltaren”) 556050-2683. Förvaltaren är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av dina personuppgifter. Förvaltaren är även personuppgiftsansvarig för den behandling som ett annat företag utför på Förvaltarens uppdrag.

SBF:s personuppgiftsbiträden: Föreningshuset Sedab AB (556469-9303), Medlemsregister Exakta Printing (556364-1595), Tryckeri Visma SPCS (556252-9155), Ekonomisysten, lönesystem Microsoft AB (556233-4804), Dokumenthantering Adobe Systems (556408-2161), Dokumenthantering

2018-02-27 Personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är en aktör som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde arbetar enligt den personuppgiftsansvariges anvisningar och under denne. Den personuppgiftsansvarige fastställer syftena och metoderna för behandlingen av personuppgifter..

Utöver dessa kan även SBF:s personuppgiftsbiträden hantera dina uppgifter på uppdrag av SBF. Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk person eller ett företag/organisation, som på uppdrag av SBF hanterar SBF:s personuppgifter. SBF:s personuppgiftsbiträden: Föreningshuset Sedab AB (556469-9303), Medlemsregister

Det är den personuppgiftsansvarige som ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal med biträde. Det kan innebär att flera förvaltningar själva tecknar sådana avtal. En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020. Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part. Definitioner.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. I vissa fall kan vi dock överföra personuppgifter till andra parter men endast när det finns ett lagligt stöd för sådan överföring eller att berörda individer samtyckt till detta. Behandling av personuppgifter som sker genom våra personuppgiftsbiträden utgör inte en … Personuppgiftsansvarig. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Arvato Finance AB … Integritetspolicy för koncernen Bellman Group AB Integritetspolicy för Bellman Group godkändes av Bellman Group:s styrelse den 2020-05-19 I den här integritetspolicyn hittar man den övergripande informationen om hur vi hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och särskilt med hänvisning till GDPR, General Data Protection Regulation, som trädde i kraft den 25 maj 2018 Karlstads universitet är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Universitetet behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, dataskyddsförordningen.
Knightcite apa

Personuppgiftsbitraden

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen ("EDPB") har publicerat riktlinjer om personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen ("GDPR"). Vägledning till personuppgiftsbiträden inför den nya dataskyddsförordningen 2018 När personuppgifter behandlas måste organisationer som är involverade i behandlingen bedöma vem eller vilka som är personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde för behandlingen. Vid bedömningen av rollerna ska den organisation som bestämt varför och hur behandlingen ska ske anses vara personuppgiftsansvarig.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga.
Aino taube laila

Personuppgiftsbitraden big data ethics
göran larsson sätila
39 euro till sek
utpasserings kontroll
ingela lind övermod

De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som universitetet har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för att utföra den tjänst som avtalet med universitetet omfattar.

De är då personuppgiftsbiträden till oss. Personuppgiftsbiträden. I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som universitetet har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för att utföra den tjänst som avtalet med universitetet omfattar.

Vi kontrollerar självklart alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

vad ett När behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal? 3 Personuppgiftsbiträdets skyldigheter Upprätta en registerförteckning Enligt artikel 30.2 i GDPR är personuppgiftsbiträdet skyldig att ha kontroll över vilka Den som ansvarar för personuppgifter (den som avgör ändamål och medel för behandlingen) behöver ofta hjälp av någon annan för att utföra hela eller delar av behandlingen av dessa personuppgifter. I de fallen behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR. Den Europeiska dataskyddsstyrelsen ("EDPB") har publicerat riktlinjer om personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen ("GDPR").

Kommunstyrelsen kan i och för sig vara Personuppgiftsansvarig för vissa kommunövergripande system, till exempel e-post. Det är den personuppgiftsansvarige som ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal med biträde. Det kan innebär att flera förvaltningar själva tecknar sådana avtal.