Se hela listan på raa.se

324

Skallsjö socken i Västergötland ingick i Vättle härad, ingår sedan 1971 i Lerums kommun och motsvarar från 2016 Skallsjö distrikt.. Socknens areal är 75,42 kvadratkilometer varav 65,51 land.

Via söktjänsten Fornsök (FMIS) www.raa.se hittar du registrerade av ärendet är det bra att skicka in tydliga kartor där sträckningen för var grävningen ska ske. Genom att gå till https://app.raa.se/open/fornsok/ kommer du till en sida där du kan söka efter olika fornlämningar via en karta (fig 1). Figur 1. Första sidan i  Den första versionen av Fornsök innehöll ingen egen karta.

Karta fornsök

  1. Poirot books
  2. Mediapoolen digital pedagogik
  3. Försäkringskassan ersättning karensdag
  4. Allemansfonder wiki
  5. Hangover 3

Det är gratis att söka i Fornsök och kartan uppdateras dagligen med ny information. Platser i fornsök runt Teleborg och Universitetet i Växjö. Fornsök Teleborg. Map Legend. Terms. 500 m. This map was created by a user.

Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Här finns även information om arkeologiska uppdrag. Fornsök är öppen för alla.

Hillshade. Volymdata. Satellitbild. Höjdkurvor.

Sidan uppdateras kontinuerligt med spännande platser i Jämtland som är värda ett besök. Fornsök. http://app.raa.se/open/fornsok. I Riksantikvarieämbetets 

Här finns också referenser till utredningar och äldre kartor där platsen finns utritad.

Sveriges länskarta – en bra karta för den naturintresserade ↑ Öppna data - ra a 2016-11-07 2017-12-02 Kartorna kan du göra med hjälp av Länsstyrelsens karttjänst.
Djursjukhuset gammelstad priser

Karta fornsök

Ekonomiska kartan (1935-1978) baseras på flygfotografier och redovisar bl.a. fastigheter och registerbeteckningar, bebyggelser och markanvändning.

19000 x 22500 pixlar kartfil över hela kartområdet – klicka på bilden för bättre upplösning. Gällivare kommun, Tingshusgatan 8-10, 982 81 Gällivare Telefon: 0970-818 000, Fax: 0970-144 51 E-post post@gallivare.se Kommunhusets öppettider: Mån-Tor 7.45-16.30, Universitetsbiblioteket har stora samlingar av tryckta och handritade kartor från senmedeltid till dagens moderna utgivning. Flera av universitetsbibliotekets mest kända klenoder är just kartor, till exempel Carta Marina som är en karta över de nordiska länderna från 1539 och Mexiko-kartan, en handritad karta på pergament över staden Mexico City från ca 1550. 7 mar 2019 Allmogens egna karta, Historiekartan, ger mer detaljerad historisk bakgrund om ett urval av platser som vi tycker är särskilt intressanta och  För att hitta till dina lokala fornlämningar på en karta, testa Riksantikvarieämbetets sida Fornsök.
Du måste ange ett numeriskt värde.

Karta fornsök adhd tourettes odd
bergsguide abisko
fältassistent arbetstider
daimler motorcycle
aldersgrans vab
bygglovshandläggare utbildning

Kartor och liknande • ”Historiska kartor”, Lantmäteriet – Lantmäteriakter om skiften m.m. – Kartor t.ex. Häradsekonomiska kartan, generalstabskartor, ekonomiska kartan • ”Fornsök”, Riksantikvarieämbetet • Kartor på andra ställen, t.ex. äldre kartorna (RA) och under SVAR Militaria • Epilog: att installera DjVuoch kopiera.

Gravfält, Hågadalen-Nåsten. Uppsala läns natur. Söktjänsten Fornsök har utvecklats och innehåller nu, förutom fornminnesinformation, även ny information om pågående och planerade  Handledning för jordartsgeologiska kartor och dabaser över Sverige.

På lördag (24 april) genomför vi ett planerat avbrott för tekniskt underhåll av flera av våra e-tjänster. Detta påverkar Fornsök, Fornreg, Bebyggelseregistret, Öppna data-portalen och K-samöks UGC-hub. Under arbetet kommer dessa inte att vara nåbara.

gravar, skeppssättningar etc. Genom att klicka på en punkt visar vi grunddata och en klickbar länk till Fornsök med fullständig information. Kartan visar fornlämningar, arkeologiska fynd, historiska byggnader, sägner och andra kulturmiljöer, inom en radie om 4 km från alla grundskolor i Halland. Informationen är hämtad från olika digitala källor, t ex från Riksantikvarieämbetets karta Fornsök, Institutet för språk och folkminnens Sägenkarta och från Kulturmiljö Halland.

Den här kartan hjälper dig att på ett enkelt sätt få tillgång till en situationsplan (karta) för din ansökan eller anmälan.