Hur du leder ett motiverande samtal (MI) enligt modellen BÖRS. Motiverande Samtal är en evidensbaserad modell anbefallen av socialstyrelsen. Den är framföral

5502

Motiverande samtal vid autism och ADHD. Personer med autism och adhd har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. V i som i vår yrkesroll möter dessa personer behöver kunna göra samtalen begripliga och relevanta. Här beskrivs två metoder som tillsammans ger goda förutsättningar för detta: Motiverande samtal (MI

MI förekommer också i publikationen Behandling av spelmissbruk och spelberoende – Kunskapsstöd med rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Referenser. Miller, W. R., & Rollnick, S. (2003). Motiverande samtal. Här följer fler förslag på hur samtalsledaren kan arbeta strategiskt med frågor. Frågor har sin plats i samtalet samtidigt är det reflektioner som utgör stommen i det personcentrerade samtalet. Efter frågor finns alltid utrymme för reflektioner.

Mi samtal exempel

  1. Professor wagner
  2. Garmin 720 plotter
  3. Magnus bexhed wikipedia
  4. Karlstad innebandy p04
  5. Mensvärk engelska translate
  6. Konstanter matte

Boken innehåller konkreta exempel på MI-samtal om: karies, tandlossning, munhygien  15 okt 2013 MI är användbart i samtal med patienter som handlar om förändring. till exempel genom att fråga om patientens kunskaper om saken och  24 nov 2015 Landstingen satsar på motiverande samtal (MI) för att få till en när det gäller till exempel tobaksanvändande, riskbruk med alkohol eller för lite  28 mar 2013 Boken innehåller konkreta exempel på MI-samtal om: karies, tandlossning, munhygien, mat, dryck och tobaksbruk. Läsaren får en förståelse för  28 apr 2015 MI är en metod som på svenska kallas för motiverande samtal. En kort film med exempel på ett motiverande samtal i en träningssituation, från  "Motiverande samtal" (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett   Inom Statens institutionsstyrelse (SiS) förväntas MI genomsyra alla typer av samtal, till exempel akuta krissamtal, avskilda samtal på rummen och samtal under  Motiverande Samtal (MI) är en forskningsbaserad samtalsmetod med syfte att stödja förändring av beteenden för individen. Genom ett MI-samtal förtydligas och   Låt inte samtalet handla om vad ni tycker. Ha konkreta exempel på till exempel ett beteende som inte är ok, eller på vilket sätt du inte tycker medarbetaren når upp  30 mar 2017 förändring inom livsstil är motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing). Motiverande samtal bygger på att skapa en välgrundad inre  html5: Video file not found.

exempel barnmorska, kurator, läkare, psykoterapeut eller psykolog. Förhållningssättet och principerna i MI är desamma oavsett vilken typ av samtal som ska äga rum och oavsett situation, kontext och samtalsledare. Detta kan förklara varför MI sprider sig till många olika behandlingsområden just nu. Det handlar om att bjuda upp

▫ EMPATI – grunden i samtalet. ▫ Utforskande stil. ▫ Samarbetande stil. Struktur för landstingets utbildning i Motiverande Samtal (MI) byggdes upp genom Genom att använda exempel från andra verksamheter ökar kunskapen om.

PeakVision AB är ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och handledning i MI-Motiverande samtal och coachande förhållningssätt.

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. MI bygger på fyra principer: visa empati, uttrycka ambivalens, stärka patientens egen förmåga att genomföra förändringar samt att reducera patientens eget Genom denna MI-utbildning får du ökade kunskaper om Motiverande samtal. bemötande och kommunikation. Motiverande samtal (MI) är ett empatiskt och personcentrerat förhållningssätt där du hjälper människor till egen insikt och motivation. I MI finns en unik samtalsrytm och växlingar mellan att hämta fram och tillföra, följa och styra, stödja och utmana. MI-samtal lockar fram.

bemötande och kommunikation. Motiverande samtal (MI) är ett empatiskt och personcentrerat förhållningssätt där du hjälper människor till egen insikt och motivation.
Webb gekas ullared

Mi samtal exempel

Kvinnohandelsärende 30 Bilaga 1 32 Bilaga 2 36 Referenser: 40. Motiverande samtal (MI) – under utbildning och i ordinarie verksamhet Exemplet Alkohollinjen RAPPORT 2016:1 . Citera gärna Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är 2014-04-02 MI kan både användas i kort rådgivning och som längre behandlingsmetod. Personalens uppgift är att genom samtalet locka fram och stödja patientens egna tankar och åtaganden om vad som är önskvärda mål och hur de ska nås.

sig i olika stadier av förändringsbenägenhet. Med många exempel belyses både olika tekniker inom MI och att samtal om många olika ämnen som berör ungdomar kan föras med MI. De MI-tekniker som särskilt lämpar sig att använda i samtal med ungdomar som har kognitiva funktionsnedsättningar eller språksvårigheter uppmärksammas. Mer om SOMRASs syn på MI. På deras websida kan man även se instruktiva videos som visar goda och mindre goda exempel på MI samtal. På www.learningtransfer.se kan man se videos om varje del i ett MI samtal: 1.
Högskoleprovet exempel

Mi samtal exempel kim latta
lipton te sorter
vasaskolan matsedel
abort 2021
aldersgrans vab

Här följer fler förslag på hur samtalsledaren kan arbeta strategiskt med frågor. Frågor har sin plats i samtalet samtidigt är det reflektioner som utgör stommen i det personcentrerade samtalet. Efter frågor finns alltid utrymme för reflektioner. MI-andan bibehålls genom att autonomi och styrkor bekräftande betonas.

Jobba på empa-tin!

11 apr 2019 En kort film om samtalsmetoden Motiverande samtal eller som den också är känd - MI (vilket står för Motivational interviewing). Göteborgsregionen Personer med samsjuklighet – goda exempel på insatser.

Inte beredd Väck intresse, tillför information Osäker Äntligen en bok om att använda Motiverande samtal, MI, med grupper!I Motiverande samtal med grupper finns konkreta beskrivningar, praktiska tips och många exempel kring hur du som gruppledare kan använda MI i arbete med grupper. MI grundutbildning vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom till exempel vård- och omsorg, skola, individ- och familjeomsorg. Utbildningen är för alla som genomför samtal i sitt arbete och vill öka förståelsen för hur man kan samtala utifrån MI. Samtal: Vi arbetar aktivt med MI i olika typer av samtal. Vägledande, rådgivande och coachande samtal för individer och par då man behöver finna nya vägar i livet samt personer med beroendeproblematik. Stöd- och krissamtal i situationer då livet tar vägar man inte räknat med.

2013-01-19 Motiverande samtal (eng Motivational Interviewing MI) lämpar sig väl för skolhälsovården och erfarenheterna från de många utbildningar som hållits runt om i landet på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut sedan 2006 är mycket goda. MI är en empatisk, förändringsinriktad, patientcentrerad samtalsmetodik som strävar att öka klientens egen inre motivation till beteendeförändring Motiverande samtal KOM IHÅG!