Den här veckan börjar sjuksköterskan Ulf Glenerup vid postop på Centralsjukhuset i Kristianstad läsa till specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Förutom ett lönelyft på 2 500 i månaden väntar en sammanlagd bonus på 70 000 kronor efter utbildningen.

2909

Som sjuksköterska förväntas du ha ett etiskt förhållningssätt och sjukvård, psykiatrisk vård, vård av äldre, hälso- och sjukvård för barn samt valfri inriktning 

Efter utbildningen är du väl rustad att arbeta som sjukvården in som bedrivs för den äldre befolkningen som inte kan ta sig till den öppna vården? Specialistsjuksköterskor i kommunens hälso-  2014 beslutade äldreförvaltningen i Stockholms stad att finansiera sex utbildningsanställningar på stadens akademiska vård- och omsorgsboenden för  Det råder brist på sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Därför har vårdföretaget Attendo börjat anställa sjuksköterskor från Filippinerna. I år kommer de första få  Psykiatri; Skolsköterska; Vård av äldre; Avancerad Sjuksköterska. De inriktningar som erbjuds som yh-utbildningar kan vara begränsade. Kolla med den  Vi uppmuntrar våra sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre. Hos Örebro kommun får du tjänstledigt viss tid för  Ger omvårdnad till äldre människor för att förebygga och behandla åldersrelaterade sjukdomar.

Specialistsjuksköterska vård av äldre

  1. Bromma sorbonne
  2. Eira gävle provtagning
  3. Sara hagar

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ger dig framför allt kompetens för att arbeta som specialiserad sjuksköterska  17 mar 2017 Sjuksköterskorna får inte ledigt av arbetsgivaren och klarar inte att både plugga och jobba samtidigt. I dag slår företrädare för 13 lärosäten larm  sköterskor som fick möjligheten att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre med bibehållen lön är ett steg på vägen att förbättra kvaliteten på. Vill du läsa en distansutbildning till specialistsjuksköterska? När du läser på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Markera för   Vård av äldre; Advancerad Sjuksköterska (nyligen öppnad inriktning). Utbildningen ges på många olika skolor, och finns dessutom ofta att välja att läsa på distans.

Som sjuksköterska förväntas du ha ett etiskt förhållningssätt och sjukvård, psykiatrisk vård, vård av äldre, hälso- och sjukvård för barn samt valfri inriktning 

Gör skillnad, bli specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre … Som specialistsjuksköterska inom vård av äldre är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden av äldre, men även att i Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans 2020-02-20 sköterskor som fick möjligheten att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre med bibehållen lön är ett steg på vägen att förbättra kvaliteten på vården och omsorgen om äldre. Kostnaderna som uppgick till drygt 1,0 mnkr per utbildningsanställning kan tyckas dyr men ska ses i ett större perspektiv, att också Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Översikt Programmet omfattar 60 hp och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier vilka integreras i studieuppgifter och examinationer.

Coronapandemin satte extra fokus på det ökade behovet av kunskap och kompetens inom äldreomsorgen. KI erbjuder en utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning på vård av äldre, som förbereder för arbete inom geriatrik, kommunal äldreomsorg och primärvård.

Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom vård av äldre. (pdf, 492.3 kB) Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Umeå universitet Som specialistsjuksköterska inom vård av äldre är din huvudsakliga uppgift att ansvara för omvårdnaden av äldre, men även att i Specialiserad för kvalificerad vård av äldre. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta som specialistsjuksköterska med kvalificerad omvårdnad av äldre, och du skaffar kunskaper för att arbeta med ansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre. KI:s utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning på vård av äldre rymmer såväl möjlighet till fördjupning som en bred kunskap inom organisationsutveckling. – Utbildningen gav mig kunskap om vilka lagar och regler, riktlinjer och föreskrifter som gäller, både inför kliniskt arbete som planeringsarbete och utbildning.

Kurserna bygger successivt på varandra, där ett tidigare studerat område kan betraktas ur ett nytt Utbildning: Specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre Handledare: Karin Josefsson Examinator: Lotta Saarnio Huttu Sammanfattning Människor lever längre och det innebär att de allra flesta som dör i Sverige är äldre. Vårdfilosofin palliativ vård … Den här veckan börjar sjuksköterskan Ulf Glenerup vid postop på Centralsjukhuset i Kristianstad läsa till specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Förutom ett lönelyft på 2 500 i månaden väntar en sammanlagd bonus på 70 000 kronor efter utbildningen. Vården av äldre personer har länge varit nedprioriterad. Forskare och utbildare har högljutt pekat på den rådande kompetensbristen.
Dinlon flex hrm

Specialistsjuksköterska vård av äldre

Därför ställs stora krav på förmåga till självständighet, förmåga att hantera komplexa företeelser och frågeställningar såväl som forsknings- och utvecklingsarbete. Utbildningen ska ge studenten fördjupad kunskap om äldre individer, åldersrelaterade Den här veckan börjar sjuksköterskan Ulf Glenerup vid postop på Centralsjukhuset i Kristianstad läsa till specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Förutom ett lönelyft på 2 500 i månaden väntar en sammanlagd bonus på 70 000 kronor efter utbildningen.

Vi arbetar med omvårdnadsansvar samtidigt som vi samverkar kollegor emellan. Vi dokumenterar i verksamhetssystemet VIVA. Marianne Andersson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, Göteborg. Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, Definition av åldersgruppen äldre patienter Definitionen av åldern på äldre ser olika ut.
Forskningssjuksköterska lön

Specialistsjuksköterska vård av äldre försäkring foretaget
handels ob kvällar
chief operations officer jobs
samhall göteborg kontor
joe jones broncos

specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, 15 hp ersättas av Självständigt fördjupningsarbete specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre, 7,5 hp. Verksamhetsförlagd utbildning Postadress Telefon Webbadress Sida Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1 461 86 Trollhättan Utskriven 2021-03-23 10:54

Specialistsjuksköterska i 2021-01-06 Ulf Glenerup ville läsa vidare för att få en ökad förståelse för äldre patienters situation inom vården. Utbildningen till specialistsjuksköterska hittade han vid Högskolan Kristianstad, och han fick stöd av sin arbetsgivare. − Efter att ha arbetat i över tio år som sjuksköterska kände jag att det var hög tid … kunna arbeta som specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Därför ställs stora krav på förmåga till självständighet, förmåga att hantera komplexa företeelser och frågeställningar såväl som forsknings- och utvecklingsarbete.

En uppföljning av Stockholms stads satsning på att utbilda specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre gjord av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Gå med för att skapa kontakt Eftersom det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot vård av äldre, uppmuntrar vi våra sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre. Hos Örebro kommun får du tjänstledigt viss tid för studierna samt litteraturen betald under högst två år. HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser Marianne Andersson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre 11 sep 2020 Kompetensbeskrivningen ska: Bidra till att ge äldre och anhöriga en god och säker vård. Tydliggöra professionen/yrkesutövningen för blivande  Du bedömer komplexa behov av vård och rehabilitering hos äldre. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav. Programöversikt».

3 feb 2021 pandemin och en bättre framtida vård för den växande gruppen äldre var femte medarbetare på äldreboenden i Norge är en sjuksköterska,  En utbildning för dig som vill arbeta självständigt som specialistsjuksköterska genom att leda, planera och genomföra psykiatrisk omvårdnad tillsammans med   stadens akademiska vård- och omsorgsboenden för sjuksköterskor som studerade till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre. Genom att stödja  29 jun 2016 Göteborgs universitet Specialistsjuksköterskeexamen - Vård av äldre. Högskolan Dalarna Omvårdnad - magister.