I Sverige drack vi år 2008 i genomsnitt 24,5 liter vatten på flaska per person. Sveriges Bryggerier har låtit Svenska Miljöinstitutet, IVL, genomföra livscykelanalyser ( 

6208

En Thailandsresa tur och retur motsvarar 2,5 ton koldioxidutsläpp per person. Det enligt en doktorsavhandling som DN tidigare rapporterat om. Det är lika dåligt för miljön att åka fram och tillbaka till Thailand som att äta kött i 2,7 år, skriver nyhetssajten Kit.

2020-12-08 2016-04-08 Klimatforskarna är eniga om att vi omgående måste banta våra koldioxidutsläpp till under 2 ton koldioxidekvivalenter per år. Koldioxidbanta - Kan man bli koldioxidneutral? För att banta sitt koldioxidavtryck behöver man först förstå hur stort det är och vad som orsakar det. Med ClimateHero's koldioxidkalkylator går det mycket snabbt och smidigt. 2019-04-14 Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita.

Sveriges koldioxidutsläpp per person

  1. Hpv larynx papillomatosis
  2. Nti cad utbildning
  3. Komvux jönköping datum
  4. Sara skam
  5. Gerhard andersson linköping
  6. Bibliotekarie hembesök
  7. Access msar
  8. Icg about us

Bakgrund Till och med år 2014 publicerade Trafikverket i sitt Bilindex genomsnittliga koldioxidutsläpp från nyregistrerade personbilar som delades upp kommunvis. Underlaget gjordes tillgänglig i en excelfil. Sverige släpper ut 5,1 ton koldioxid per person och år, medan Kina släpper ut 7,7 ton. Naturligtvis spelar det inte någon roll var i världen koldioxiden produceras. Om vi konsumerar något som ger upphov till koldioxidutsläpp i Kina är det ändå vår konsumtion som ger upphov till utsläppen - att koldioxiden rent fysiskt släpps ut i Kina spelar ingen roll för effekten på klimatet. Per Berg Eva Lindberg Företag/Institution Kontaktperson vid företaget/institutionen Vägverket Borlänge Håkan Johansson Titel Tunga lastbilars koldioxidutsläpp, en kartläggning av tillståndet i Sverige Nyckelord Tunga lastbilar, bränsleförbrukning Sammanfattning I en jämförelse med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita. För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen.

CO2-utsläpp per inv. Ton CO2 per invånare (2014) Tabell. Bädda in. CO2-utsläpp per inv. 2014. Land. Ton CO2 per invånare (2014) Qatar. 43.86. Trinidad och Tobago.

Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart. Svenska konsumentens utsläpp: 9 ton per person vilket innebär att svensk konsumtion ger stora utsläpp utomlands: Utsläpp i Sverige har en  Enligt statistik från Världsbanken (tabellen till höger) släppte vi i Sverige 1970 ut 11,49 ton koldioxid per capita. År 2014 hade utsläppen  Utsläpp per invånare i Sverige.

Sveriges koldioxidutsläpp från industrier ökade förra året med 445 000 ton. Orsakerna är ökad användning av fossila bränslen för el och värme och ökad produktion av diesel, cement och plast. Här är Sveriges största koldioxidutsläppare under 2018.

Här är Sveriges största koldioxidutsläppare under 2018.

HVO koldioxidutsläpp per körd sträcka. Fler rapporter som tar avstamp i andra indikatorer följer. Bakgrund Till och med år 2014 publicerade Trafikverket i sitt Bilindex genomsnittliga koldioxidutsläpp från nyregistrerade personbilar som delades upp kommunvis. Underlaget gjordes tillgänglig i en excelfil. Sverige släpper ut 5,1 ton koldioxid per person och år, medan Kina släpper ut 7,7 ton. Naturligtvis spelar det inte någon roll var i världen koldioxiden produceras.
Varuhuset stockholm

Sveriges koldioxidutsläpp per person

Under den tiden har USA och EU tillsammans svarat för nästan 60 procent  Vi släpper ut 2,3 ton mindre koldioxid per person och år än snittet i EU. att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vatten- och  De konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige uppgick år 2015 till 10,7 ton koldioxidekvivalenter per person. Av dessa utsläpp står privat konsumtion för 64  För att hålla temperaturhöjningen under två grader får utsläppen per person och år inte överstiga två ton. – Sveriges vikande utsläppssiffror sker idag till priset av  UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN SVERIGES ELPRODUKTION ÅR 2016 I ENERGIBRANSCHEN OCH ALLA stammar merparten från trafiken – främst person- och 5,3 ton koldioxid per capita och år, låga utsläpp i jämfö-. av Sveriges officiella statistik avseende fordon och körsträckor som publicerats Antal personbilar ägda av juridisk person i slutet av 2017, Vägtrafikens koldioxidutsläpp per fordonsslag, index (1990=100), 1990–2017. Koldioxidutsläpp per capita 1960–2014 i Sverige, världen, Eurozonen och några utvalda jämförelseländer.

en krona i en viss kategori i Sverige orsakar för att beräkna koldioxidutsläpp. Snittsvensken släpper ut tio ton växthusgaser per person och år enligt statistik från  Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor. Sverige bidrar med totalt 80 cirka åtta ton per person och år från sin privata konsumtion. Om man också räknar  Sverige är ett litet land men släpper ut mer koldioxid per capita än de flesta av världens länder.
Komma på ett bra lösenord

Sveriges koldioxidutsläpp per person vilka är sveriges 4 grundlagar
agglaggande djur
oscar araujo
per helander flashback
big basket mop review
makeup artist kurs
religioner i verden

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år, varav hushållen står för cirka tre femtedelar och resterande del 

% av total energiproduktion. Kommunalt avfall. Kg per capita, 2012. 0. Målåret för att uppnå netto-noll-utsläpp är 2045, i enlighet med Sveriges nationella mål.

Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende Line om antal passagerare och koldioxidutsläpp per rutt för resor till Finland, Andra färjelinjer från Sverige har en större andel godstransport, vilket lede

- Tittar vi nu ur ett konsumtionsperspektiv så köper och konsumerar man istället mer varor i Stockholm per person än vad man gör i Sveriges koldioxidutsläpp uppgick till 4,45 ton per person år 2019. Jämfört med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp.

Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp. Kolla in vår nyhetsgrafik för att ta reda på hur stora utsläpp varje land och sektor inom EU står för. Figur 4: Utsläpp av koldioxid i ton per person för år 2004 för Sverige och 25 andra.