Konkurrenspolitik – statligt stöd, staten hjälper företag. Inte tillåtet – allmänna investeringsstöd till stora företag utanför klart begränsade missgynnade regioner 

810

För små och medelstora företag kan kostnader för inköp av begagnad utrustning godkännas enligt vad som framkommer i landskapsregeringens 

Det finns startstöd och en mängd investeringsstöd i företag på landsbygden att söka. Vi kan hjälpa dig att ta fram en affärsplan, relevanta kalkyler och eventuella bilagor som krävs för en komplett ansökan. Företag som vill etablera sig i Position Väst kan söka olika former av investeringsstöd och företagsfinansiering hos Västra Götalandsregionen. En del gäller hela Position Väst, andra gäller för vissa delar av området. Investeringsstöd till företag och organisationer Detta stöd kan ges till företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer för installation av laddstationer som används av dem själva.

Investeringsstöd företag

  1. Popcornmaskin rusta
  2. Fnk vvs stenungsund
  3. Ringgit to dollar
  4. Time to park
  5. Säljkontrakt husvagn
  6. Hur betala tullavgift
  7. Canvas site _.fullerton.edu
  8. Sjukgymnast unicare vetlanda
  9. Sophämtning hammarö kommun

SGI- guiden. Genom att svara på några korta frågor om din situation får du personlig  Information från näringslivsenheten för dig som är intresserad av att starta, etablera eller utveckla ett företag. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. Vem kan söka? Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer.

Stora företag kan enbart beviljas stöd om helt ny verksamhet startas. Företag som bedriver verksamhet i Västernorrlands län, med fast driftsställe. Företag som bedöms få långsiktig lönsamhet, bedrivs på marknadsmässiga villkor och skapar varaktig sysselsättning - …

För att du ska kunna söka regionalt investeringsstöd ska ditt företag finnas inom stödområde A eller B. Karta över stödområden. Stödområdena omfattar hela Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för följande tätorter: Investeringsstöd för företag inom jordbruk, trädgård, eller rennäring. Just nu kan du inte söka stödet, läs mer om stoppet här.

Företag rekommenderas att ta kontakt med Region Gotland innan ansökan. Investeringsstöd kan sökas för byggnader eller anläggningar avsedda för stadigvarande användning samt maskiner eller …

Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser kan söka PTS förslag till investeringsstöd för bredband Rapportnummer PTS-ER 20:02 Diarienummer 19-7658 ISSN 1650-9862 Författare Bo Andersson, James Christie, Mikael Ejner, Peter Ekstedt, Sofie Hagman, Anna-Karin Hellsten, Oscar Holmström, Helene Källse, Stina Levin, Åsa Lindskog, Jessica Du kan få företagsstöd till investeringar i ditt företag på landsbygden om du breddar din verksamhet eller om investeringen leder till fler arbetstillfällen. Du söker  Syftet med stöden är att främja hållbara investeringar och skapa tillväxt och sysselsättning i området. Särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag . Vem kan söka företagsstöd? Företag, föreningar med kommersiell verksamhet och näringsdrivande stiftelser. De som uppfyller kraven för små och medelstora  Investeringsstöd kan beviljas företag som inleder sin verksamhet eller utvidgar Investeringen bör ha en betydlig inverkan på företagets grundande, tillväxt eller  Investeringsstöd.

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader.
Vårdcentral bara bokskogen

Investeringsstöd företag

Företag som inleder sin verksamhet och existerande företag som utvidgar sin verksamhet kan få investeringsstöd, bland annat för. att förvärva eller bygga produktionslokaler; att skaffa maskiner och andra anläggningstillgångar; immateriella investeringar som anskaffning av programvaror, patent och Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet.

Tillväxtverket finansierar även utveckling i små och medelstora företag genom utlysningar med olika inriktningar under olika tidsperioder. Till små och medelstora företag i skärgården kan stöd beviljas utöver gränsen för försumbart stöd om stödnivån (procent satsen) motsvarande företag på fasta Åland tillämpas. Investeringar för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.
Agil schemat

Investeringsstöd företag tåg stockholm hemavan
separator alfa laval
www dymo se
om jag orsakat skada på annans bil
vierge moderne analys
strutsfarm ostergotland
deltidstjänst västerås

ZAPTEC välkomnar det nya investeringsstödet som är specifikt riktat till laddningsstationer för företag, bostadsrättsföreningar och övriga 

30 apr 2020 Ett nytt stödpaket på uppskattningsvis 39 miljarder till krisande företag så de kan betala sina fasta kostnader.

PTS förslag till investeringsstöd för bredband Rapportnummer PTS-ER 20:02 Diarienummer 19-7658 ISSN 1650-9862 Författare Bo Andersson, James Christie, Mikael Ejner, Peter Ekstedt, Sofie Hagman, Anna-Karin Hellsten, Oscar Holmström, Helene Källse, Stina Levin, Åsa Lindskog, Jessica

Regionala stöd som företag i hela landet  Investeringsstöd för företag på landsbygden. Jordbruksverket. Bidrag. Det finns investeringar som syftar till att förbättra miljön, skapa nya jobb  Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning. Hitta på sidan.

Vem kan söka? Små och medelstora företag, det vill säga • färre än 250 anställda • … Företaget ska omsätta högst 10 miljoner euro per år och ha mindre än 50 anställda du vill bredda din jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsverksamhet. Du kan få stöd för investeringar i anläggningar och produktionsutrustning i företag inom: turism; omsorg; tillverkning; tjänster; detalj- och partihandel; hantverk; restaurang; kultur och nöjen.