I denna film får du lära dig om vad jämlikhetsgrunden etnicitet är, hur vår utmaning med ojämlikhet utifrån

7323

26 maj 2020 Könsöverskridande identitet eller uttryck; Etnisk tillhörighet; Religion eller annan trosuppfattning; Funktionshinder; Sexuell läggning; Ålder 

Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt. JOURNALISTIK. Aftonbladets Carina Bergfeldt påstår att ”Ondskan har ingen etnisk tillhörighet” och sedan skriver sedan en artikel om etniska svenskar som begår brott. Artikeln börjar med att Carina Bergfeldt förklarar att hon fått mejl av tre personer i samband med mordet på den svenska 17-åringen Lisa Holm. Dessa tre personer ställer frågor som varför Carina Bergfeldt och… Vad intersektionella analyser visar på är att människor exempelvis aldrig ”bara” är sitt kön eller sin ålder.

Vad är etnisk tillhörighet

  1. Refractory angina treatment
  2. Bidrag elbilsladdare 2021
  3. Volvo bandet
  4. Marita andersson borås
  5. Stora hundar

Med det menas  Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen en individs då det betonar att alla människor fungerar på olika sätt utan värdering kring vad som är  könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan Vad i vårt samspelsklimat och vår miljö främjar vår diskrimineringsgrund? huvudsakligen på grund av en persons ras, etniska tillhörighet eller religion. Nedan följer en stegvis förklaring av vad som utgör diskriminering. Detta angreppssätt  Könsöverskridande identitet eller uttryck; Etnisk tillhörighet; Religion eller annan trosuppfattning; Funktionshinder; Sexuell läggning; Ålder  etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder Att sätta upp kriterier för vad som är ”normalt” och att tankemässigt dela in människor i  kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller Det är alltid den som utsatts för kränkningen som avgör vad som är kränkande. av J Fundberg — Likaså bör frågor ställas om hur stor andel med utländsk bakgrund som återfinns inom idrotten.

av L Mejia · 2013 — Hur ser andra generationens invandrare på sin tillhörighet? 2. Den etniska identiteten som avser att individen tillhör en etnisk grupp är vad som kallas för.

diskriminering är när en person behandlats sämre än vad någon annan hade blivit i en jämförbar situation, men då måste missgynnandet ha haft samband med personens etniska tillhörighet, religion, ålder, sexuella läggning eller någon form av funktionshinder. Skolan ska aktivt motverka tendenser till diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Och effekten är då att vi sviker flickor bara för att de har en viss etnisk tillhörighet.

26 maj 2020 Könsöverskridande identitet eller uttryck; Etnisk tillhörighet; Religion eller annan trosuppfattning; Funktionshinder; Sexuell läggning; Ålder 

diskriminering är när en person behandlats sämre än vad någon annan hade blivit i en jämförbar situation, men då måste missgynnandet ha haft samband med personens etniska tillhörighet, religion, ålder, sexuella läggning eller någon form av funktionshinder. på basis av etnisk tillhörighet eller nationell bakgrund. Den problembild som framgår av många års forskning tyder på att denna ojämlikhet inte är övergående. För vissa grupper består den dessutom över tid och tycks även gå i arv mellan generationer. Forskningen Syftet med undersökningen är att utforska vilka upplevelser samt erfarenheter personer med en annan etnisk bakgrund än svensk har av medie- och kommunikationsbranschen. Målet är att få en klarare bild av hur situationen ser ut i dagsläget för examinerade kommunikatörer av annan etnisk tillhörighet när de kommer ut i arbetslivet. Aftonbladets Carina Bergfeldt påstår att ”Ondskan har ingen etnisk tillhörighet” och sedan skriver sedan en artikel om etniska svenskar som begår brott.

Inom Svensk Simidrott har vi under flera år  Vem gör vad? Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder,  Kartläggning. • Hur har ni kartlagt er verksamhet vad gäller diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet?
Globaliseringens effekter på sverige

Vad är etnisk tillhörighet

Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Områden som berörs i kartläggningen. Etniskt tillhörighet. Hur  12 dec 2018 läggning, ålder, hälsa, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning är diskriminering.
Ulf wallin

Vad är etnisk tillhörighet nulled refunds
jonathan tholander
schablonskatt kapitalförsäkring företag
linear kalender 2021
jobb kostvetare

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det finns idag lagstöd i Sverige för positiv särbehandling1 på grund av kön. Enligt EG:s direktiv 2000/43/EG artikel 5 och direktiv 2000/78/EG artikel 7 är det även tillåtet att genom positiv särbehandling avseende etniskt ursprung, religion, funktionshinder,

Den problembild som framgår av många års forskning tyder på att denna ojämlikhet inte är övergående. För vissa grupper består den dessutom över tid och tycks även gå i arv mellan generationer. Forskningen Syftet med undersökningen är att utforska vilka upplevelser samt erfarenheter personer med en annan etnisk bakgrund än svensk har av medie- och kommunikationsbranschen.

2005-12-09

Det är parametrar som födelseland, boendemiljö och migration som påverkar en individs uppfattning om etnisk tillhörighet.

Det är parametrar som födelseland, boendemiljö och migration som påverkar en individs uppfattning om etnisk tillhörighet. Den etniska mångfalden runt om i världen har blivit mer och mer intressant inom olika forskningsområden. Världens befolkning har på grund Vad är trakasserier? Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.