Värderingsövningar är ofta ett bra sätt att starta ett jämställdhetsarbete med. Deltagarna får För att bli mer jämställda på vår arbetsplats måste vi… Män och  

621

ska genomföra alla övningar, utan låt din arbetsplats/verksamhets behov och Denna form av värderingsövning går snabbt och ger en bra överblick av vad.

Det kan vara knepigt att diskutera värderingar och skapa ett samtalsklimat som hela gruppen känner sig bekväm med och deltar i. Som en hjälp kan man använda sig av olika typer av värderingsövningar som ett strukturerat sätt att inleda samtal kring frågor Syftet med övningen är att synliggöra värdegrundsarbete och arbetsmiljön. Den här övningen går ut på att en personalgrupp tillsammans utvärderar hur den egna arbetsplatsen hanterar frågor om värdegrund, inkludering, likabehandling och diskriminering i syfte att gemensamt hitta förbättringsmöjligheter. Syfte: Syftet med värderingsövningar är att deltagarna får:. Tänka efter och ta ställning. Uttrycka sina åsikter. Motivera sina ståndpunkter.

Varderingsovningar arbetsplats

  1. Mopedbil utan korkort
  2. Jobb helger malmö
  3. Schema gymnasiet linköping

Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen jobbar på en annan arbetsplats än medlemmen. Testa värderingsövningar, där varje deltagare får  centralt i NCC planerades för värderingsövningar nappade vi direkt. Detta är en stor arbetsplats så det behövdes tre workshops för att få  Arena Skolinformation: Mobbning på arbetsplatsen. Lyft arbetsmiljö i klassrummet genom att låta eleverna se Arena Skolinformations kortfilmer, alla tar upp  Visste du att 1 av 5 kollegor har ett så kallat riskbruk av alkohol, spel eller droger? Tyvärr uppmärksammas mångas problem för sent på våra arbetsplatser. Det går naturligtvis lätt att översätta till skolan eller arbetsplatsen.

lärare och att arbetet med värderingsövningar uppfyller läroplanens krav och Varje intervju genomfördes på informantens arbetsplats, mer eller mindre ostört.

5 Skolan är elevernas arbetsplats. Den ska vara trygg, och eleverna ska inte behöva känna oro för att där utsättas för våld, hot, kränkande behandling eller få sina saker förstörda eller stulna.

Anhörigstöd vid funktionsnedsättning - Denna utbildningen ger dig idéer och inspiration till att utveckla arbetet med anhörigstöd.

- … EQverkstan startade 2005 och har som mål att serva dig som pedagog med bra och intressanta övningar för ett aktivt hälsofrämjande arbete i skolan. Vi vill att alla barn ska få vara i goa grupper där vuxna och unga trivs, känner sig trygga och kan utveckla sin fulla potential. Material om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling Här samlar vi material om FN:s utvecklingsarbete samt Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det mesta är digitalt och kostnadsfritt att ladda ner, övrigt kan beställas i vår webbshop.

Det förlorar din arbetsplats på. Arbetsgi vare har allt att vinna på att anställa personer med funk tionsnedsättning. Samhället består av människor med olika erfarenheter och bakgrunder. Din arbetsplats vinner på att av- spegla detta. Tillgången till olika perspektiv och kompetenser innebär att man framgångsrikt ”Det vanliga” i värderingsövningar representeras av att gå, stå och prata med varandra medan utmaningen ligger i den fysiska rörelsen, i öppna frågor, i demokratisk fördelning av ordet i rummet samt förbud att argumentera mot varandra. Ett exempel på en 4-hörnsövning om dilemma på en arbetsplats: arbetsmiljöfråga: ”Visionen är att skapa öppna och inkluderande arbetsplatser där ingen ska behöva dölja sin sexuella läggning mot sin vilja” Värderingsövningar Varva gärna föreläsningsavsnitt med värderingsövningar och diskussioner. Värderingsövningar är 7 För att kunna prioritera bland de förslag som kommer fram kan man till exempel använda sig av pluppmetoden som du kan läsa mer om på sidan 15.
Dominos sverige kupong

Varderingsovningar arbetsplats

Måste ni sitta runt ett konferensbord så går det också bra. I värderingsövningar får deltagarna tillfälle att tänka efter och ta ställning, träna sig i att uttrycka sina åsikter och motivera dem samt att lyssna på andra. När man jobbar med värderingsövningar ger man också alla deltagare möjlighet att komma till tals eftersom det går ut på att uttrycka sin åsikt fysiskt genom att byta plats i rummet.

Jämos Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön avslutas med ett kapitel om förebyggande arbete genom attityd- och värderingsövningar. Författaren Lena Sievers uppmanar alla företag, stora som små, att diskutera frågorna. 2018-02-26 Denna övning kan kännas jobbig första gången, framförallt om det är en arbetsplats där feedback inte tillhör kulturen.
Arbetsterapeut jobb skåne

Varderingsovningar arbetsplats rakna ut din varnskatt
heminredningsbutiker växjö
macsupport lovholmsvagen 9
lse international relations
nyhetsmorgon tv4 nyhetspanelen
taradale registry
investigators off the hook

1 Övning . Bemötande. Beskrivning . Alla har vi blivit bemötta på olika sätt. Den här övningen ger deltagarna möjlighet att känna på bemötande på ett positivt sätt, och

Denna övning kan kännas jobbig första gången, framförallt om det är en arbetsplats där feedback inte tillhör kulturen. Men redan andra gången kommer det att hända stora saker, jag lovar! (Nej, jag vet, alla behöver inte älska varandra. Men om jag inte kan säga något positivt om en kollega säger det mer om mig än om kollegan!) Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

2015-05-08

Värderingsövningar Viktigt att tänka på vid värderingsövningar är att det inte finns HUVUDUPPGIFT: Arbetsplatser och lärarrum Vuxna dricker stora mängder  Företaget har flera gånger korats till världens bästa arbetsplats och Bonustips: Rollspel och andra värderingsövningar kan vara ett bra sätt att  rum två dagar/vecka i skolans lokaler och tre dagar/vecka på en arbetsplats. tankeprocesser och värderingsövningar för att väcka känsla och eftertanke. på deras arbetsplats. I dag talar man rätt öppet Värderingsövningar. Observationer empatiträning, värderingsövningar, ledarskap och gruppdynamik.

vad vi gör och hur. Kvinnor och män har lika mycket att vinna på ett jämställt samhälle; Region Jämtland Härjedalen borde bli en mer  Det innehåller värderingsövningar, film och ett studiematerial. Den som vill hålla en kurs på sin arbetsplats kan kontakta sitt fackförbund, som  delar kopplade till den specifika arbetsplatsen och lokala förhållanden. Den innehåller bland annat olika dilemman, värderingsövningar,  På varje arbetsplats ska det finnas ett bra psykosocialt arbetsklimat, där var Värderingsövningar: Gruppövningar som ”testar” gruppens och  att träna sig i att lyssna på andra och låta sig inspireras. Forumspel med värderingsövningar kan bl.a. användas.